STRP Festival 2021 | All of Us

STRP Festival verkent dit jaar samen met kunstenaars, designers, filosofen en ontwikkelaars de thema’s collectiviteit en connectie.
Building Conversation was afgelopen april al onderdeel van het avondvullende programma Me and You and Everything We Know met Impossible Conversation on Collectivity en neemt in juni deel aan het festival.

Op 2 juni openen we het festival met een large-scale versie van Distant Thoughts. Distant Thoughts is een gesprek voor twee via de telefoon, voor STRP ontwikkelden we samen met Affect lab een ruimte waarin tot 500 mensen tegelijkertijd kunnen inbellen, waarna je wordt verbonden met een onbekende. Samen verbonden in een collectief, alleen en ook met elkaar.
Met deze stap in de ontwikkeling van het werk overschrijden we grenzen waarmee we een grotere internationale groep deelnemers bereiken. Mensen uit verschillende plaatsen en tijdzones kunnen deelnemen aan deze zeer persoonlijke en collectieve ervaring.

Op 3 juni zijn we onderdeel van STRP Scenario #11 Conversations on Collectivity met Impossible Conversation on Collectivity.
Wat is een collectief? Is er minder eenzaamheid in een collectieve samenleving? Verdelen politieke opvattingen en segregatie ons? Wanneer voel je je onderdeel van een gemeenschap en wanneer niet?
STRP Scenario #11 brengt je samen met anderen om met elkaar naar collectiviteit te kijken, wat is collectiviteit en hoe kunnen we hier op basis van eigen ervaringen over spreken. In een tijdelijk collectief over de gemeenschap waar we wel of geen deel van uitmaken.
De avond begint met Impossible Conversation on Collectivity en aansluitend kun je in gesprek met Luzia Heu, Scott Shigeoka en Martina Seitl. Lees hier meer over de verschillende sprekers.

Er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland