Ongemakkelijke gesprekken in het Tropenmuseum

Het liefst gaan we ongemakkelijke situaties uit de weg. Maar waarom eigenlijk? Door ongemakkelijke thema’s bespreekbaar te maken komen we meer over elkaar te weten. Om deze reden starte het Tropenmuseum samen met Building Conversation een jaar geleden met de serie Ongemakkelijke Gesprekken over sociale en culturele botsingen en taboes. De vorm is actief; geen lezing, debat of podium vol experts. Het biedt ruimte voor nieuwe ontmoetingen en constructieve dialogen, die de deelnemer uitdaagt om uit de comfortzone te stappen en te leren omgaan met ongemak in herkenbare situaties.

Een plek voor radicale nuance

De reeks is een ‘work in progress’ waarin met elkaar gezocht wordt naar antwoorden op actuele, maatschappelijke vraagstukken en naar meer bewustwording en wederzijds begrip. Met een open blik op de wereld wordt in ieder gesprek een ander thema aangesneden waarbij deelnemers ervaringen en perspectieven met elkaar delen. De gesprekken worden afwisselend begeleid door Lotte van den Berg, Mara van Nes en Daan ’t Sas van Building Conversation en ieder gesprek wordt voorzien van een nieuwe performance van theatermaker Sheralynn Adriaansz. Ieder gesprek sluit gezamenlijk af in Café De Tropen.

De geplande gesprekken staan on hold wegens de Corona maatregelen.  

In gesprek met Zoë Papaikonomou / Nieuwe Wij

Zoë Papaikonomou: De serie waarvoor ik jullie interview, gaat over hoe we ongemakkelijk kunnen zijn in de superdiverse samenleving die we inmiddels vormen. Wat zijn jullie bevindingen?

Lotte van den Berg: We zijn met zijn allen aan het uitvinden hoe we praten over onszelf en elkaar. En op welke manier. Dat is een grote maatschappelijke oefening. We moeten niet pretenderen dat we al weten hoe dat moet. Ik sta mezelf toe om fouten te maken, te proberen, sorry te zeggen, blinde vlekken te erkennen, te leren. Wij moeten onszelf als maatschappij toestaan om te stuntelen.”

Lees hier het hele artikel