Building Conversation op school

Wegens de huidige omstandigheden zijn de geplande kennismakingsdagen voor Building Conversation op School op 17 april en 13 mei 2020 geannuleerd.

In één klap wereldburger Wat heeft Building Conversation juist nu aan docenten en leerlingen te bieden? Door de coronavirus pandemie zijn wij allemaal in één klap wereldburger geworden. Of wij daar nu klaar voor waren of niet. En hoewel we deze wicked crisis samen doormaken, is de manier waarop we de impact ervan beleven verschillend. 

Coronacrisis brengt ons samen, maar legt ook verschillen bloot Scholen hebben zich in rap tempo aangepast aan de maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken, en docenten werken keihard om met ondersteuning van ouders en verzorgers, kwalitatief onderwijs te kunnen blijven geven. Toch legt de huidige situatie ook de ongelijkheid bloot die bestaat tussen leerlingen en hun kansen om te profiteren van onderwijs op afstand. Bovendien gebeurt in een school normaal gesproken nog zoveel meer, wat nu in andere vorm, of wellicht tijdelijk niet meer, kan plaatsvinden. Wanneer scholen straks weer opengaan zal de ware omvang van de gevolgen van de corona pandemie duidelijk worden. In verschillende opzichten zal een tijd aanbreken van herstel, maar naar verwachting zullen we ons ook een nieuwe normaal moeten eigen maken.

Elkaar ontmoeten met ruimte voor bezinning en reflectie Hoe ontmoeten we elkaar straks weer, als collega’s en in de klas? Hoe beginnen we aan de dagelijkse zaken en het normale leven en hoe nemen we onszelf daarin mee? Hoe reflecteren we samen op de sociale afstand? Building Conversation nodigt uit om met de houding van een kunstenaar, bedreven in het bevragen van onze gevoelens van gemak en ongemak, te reflecteren op de nieuwe situatie en te onderzoeken wat we doormaken. Onze gespreksvormen bieden hiervoor een veilige, creatieve en open ruimte. Speciaal voor de huidige tijd ontwikkelen we een programma van virtuele en fysieke gesprekken onder de titel Where Should We Begin. Hierin onderzoeken we met elkaar wat de implicaties zijn van het virus op de manier waarop we met elkaar omgaan en samenleven.

  1. Where should we begin – virtueel Op korte termijn kun je als docent of onderwijsprofessional op persoonlijke titel deelnemen aan gesprekken die wij in de virtuele ruimte organiseren. Je hebt dan kans om kennis te maken met Building Conversation, en om met jouw kennis en ervaringen bij te dragen aan de ontwikkeling van beproefde en nieuwe gespreksvormen die in jouw context relevant kunnen zijn. Graag kijken we samen met jou naar mogelijkheden om de gespreksvormen van Building Conversation, waarbij persoonlijke verdieping en collectieve reflectie centraal staan, in de online omgeving van jouw school kunnen plaatsvinden. 
  2. Where should we begin – fysiek Vanaf het moment dat scholen weer opengaan is het mogelijk om met Building Conversation momenten voor ontmoeting en gesprek te organiseren binnen de school om als schoolgemeenschap te vragen: ‘Waar beginnen we?’ Deze gesprekken in de fysieke ruimte kunnen plaatsvinden tussen 2 of 3 personen, maar er zijn ook gespreksvormen voor grotere groepen, van 15 tot wel 200 deelnemers tegelijk (waarbij zorgvuldig rekening wordt gehouden met de geldende afstandsnormen). Deelnemers kunnen toevallige voorbijgangers zijn op het schoolplein of in de hal, maar ook van tevoren geselecteerde groepen die op een afgesproken moment samenkomen. Met een op maat gemaakt programma opent het team van Building Conversation een tijdelijk laboratorium voor gesprek in de school waar leerlingen en docenten actief aan deel kunnen nemen.
  3. Building Conversation Weektraject Wanneer in de loop van het schooljaar (2020-2021) enigszins het stof van de coronavirus pandemie is neergedaald blijft de mogelijkheid open om een intensief weektraject te organiseren waarbij Building Conversation met een groep leerlingen en docenten reflecteert op de gesprekcultuur op school, en een voorstel doet voor nieuwe manieren van spreken in de school. Tijdens een 5-daags traject maken deelnemers aan de hand van onderwerpen die voor hen belangrijk zijn kennis met verschillende patroon-doorbrekende vormen van spreken. Vervolgens worden zij uitgedaagd om zelf nieuwe spelregels, omgangsvormen en settings te ontwerpen, die de gesprekken die ze voeren kunnen beïnvloeden, verdiepen en veranderen. Het traject wordt afgesloten met een door leerlingen zelf ontworpen gespreksvorm voor de hele school. 
Building Conversation tijdens Oerol op Terschelling

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Obiozo Ukpabi via obiozo.at.buildingconversation.nl, en om je aan te melden voor een gesprek in de virtuele ruimte neem je contact op met info.at.buildingconversation.nl

Een open discussieklimaat in de klas is een belangrijke factor voor het bevorderen van democratisch burgerschap.

Uit het rapport 'Democratische kernwaarden in het voortgezet onderwijs’ 

van ADKS