Stichting Third Space

Kunst als oefenruimte voor de stad

Building Conversation is een project van Stichting Third Space. Begin 2015 werd Stichting Third Space opgericht om de theaterprojecten van Lotte van den Berg te ondersteunen. Third Space, de derde ruimte, is noch de ruimte van de bestaande fysieke realiteit noch die van de fantasie. Het is de ruimte waarin alternatieve scenario’s voor de werkelijkheid mogelijk worden. Het is de ruimte waarin alles samenkomt, een ruimte die uitersten samenbrengt zonder het verschil op te heffen.

Binnen de kaders van de kunst creëren we tijdelijke publieke ruimtes, ruimtes tussen en te midden van mensen, waarin we ons sociaal (on)vermogen tot onderwerp verheffen en een intermenselijk proces op gang brengen. De meest waardevolle ruimten binnen de kunsten zijn niet de schouwburg of het museum, maar het atelier, de repetitieruimte, het schetsboek. Het is ons doel om deze oefenruimte aan te bieden aan het publiek.

Building Conversation wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten en Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Third Space