Is het gesprek over God nog mogelijk?

13-10-2017

In samenwerking met Zinnig Noord houden we Het (on)mogelijke gesprek over God in Noord. In discussies is het geloof een gevoelig onderwerp geworden, praten over God lijkt taboe. Is het gesprek over geloof nog mogelijk?

We gaan op zoek naar hoe we samenleven, de ruimte delen en de manier waarop we geloven en lief hebben. Wij geloven dat er, in een onzekere tijd als de onze, behoefte is aan gesprek om tot gezamenlijke toekomstbeelden te komen. Het (on)mogelijke gesprek is een oefening gebaseerd op een oude gespreksvorm van de Jezuïeten, waarbij deelnemers schrijven en spreken vanuit persoonlijke ervaring met het onderwerp. Een manier om vanuit andere standpunten te bezien of om je bewust te worden van nieuwe nuances.