Gesprekken

 

 

RIZOOM

De aarde is uitgeput. Wij, mensen, levend in het welvarende westen, moeten onze manier van leven en handelen grondig herzien. Daarvoor is het belangrijk dat de denkbeelden en waardesystemen die aan dit handelen ten grondslag liggen worden bijgesteld. Hoe doen we dat? Hoe installeren we een ander, meer belichaamd denken over onszelf in de wereld?

Lees meer

A CURSE POEM

N.E.S.H.A.A.’s verhaal is een vloekgedicht, het sijpelt door de scheuren en lagen van beton, aarde en water en vult de lucht. Het gedicht vervloekt en roept je aan rond te waren in het ontstane landschap en de woorden verder te laten resoneren. Het vraagt om te worden herhaald. A CURSE POEM is een immersieve en performatieve installatie waarin beweging, taal en landschap samenkomen.

Lees meer

DYING TOGETHER

DYING TOGETHER is een fysiek uitgevoerde denkoefening waarin performers samen met het publiek situaties van gezamenlijk sterven onderzoeken en ontrafelen. De performance is in de afgelopen jaren ontwikkeld en uitgevoerd op verschillende plekken in Europa en geeft aandacht aan hedendaagse situaties waarin grote groepen mensen, dieren en ook ecosystemen stierven.

Lees meer

Washing Hands

Washing Hands is een ritueel, ontworpen om fysiek contact terug te brengen in de publieke ruimte. Een eenvoudig vormgegeven installatie, opgesteld in de (semi) openbare ruimte. Voorbijgangers en bezoekers, die elkaar wel of juist niet kennen, nemen elk plaats rondom een waskom. Door elkaars handen met zeep te wassen, ontstaat er weer de mogelijkheid om elkaar aan te raken.

Lees meer

Impossible Conversation

Tijdens Impossible Conversation ga je met elkaar in gesprek vanuit persoonlijke ervaringen met betrekking tot een uitdagend onderwerp. De verschillende perspectieven aanwezig in de groep worden tijdens het gesprek tot een inspirerend en veelzijdig geheel gevlochten. Impossible Conversation is geïnspireerd op een methode van de Jezuïeten, waarin je met elkaar vertraagt en persoonlijke beelden verbindt, […]

Lees meer

Distant Thoughts

Distant Thoughts nodigt je uit om het contact dat je aangaat met mensen die je nog niet kent onder de loep te nemen. Het is een gesprek voor twee mensen die elkaar niet kennen, via de telefoon. Tijdens het gesprek volg je een script, waarin sommige tekst vastligt en vooral veel ruimte is voor je eigen woorden en gedachten. Het script […]

Lees meer

Digital Silence

In Digital Silence spelen de deelnemers met hun eigen aan- en afwezigheid, in hun kamers en op internet. Ze gaan op zoek naar een derde ruimte, een hybride ruimte, die zowel fysiek als virtueel is. ‘Waar ben ik als ik zowel in mijn kamer als op het scherm ben? En waar ben jij?’ Digital Silence verbindt […]

Lees meer

Watching Pixels

Op het oplichtende scherm van onze telefoons en computers komt een veelheid aan beelden bij ons binnen en worden we zelf tot beeld voor de ander. Hoe verhouden we ons tot deze beelden en hoe verhouden we ons tot elkaar? Tijdens Watching Pixels gaan we met elkaar in gesprek via beelden die we online bekijken; […]

Lees meer

Parlement van de dingen

We zijn eraan gewend dat de mens spreekt, niet alleen namens zichzelf maar ook namens andere entiteiten: het heelal, het regenwoud, de dieren, de stad. Tijdens Parlement van de dingen onderzoeken we wat het voor ons Westerlingen betekent om als de dingen en vooral ook met de dingen te spreken. Blijft dit een dualistische verhouding, […]

Lees meer

Het Vlak

Rond een witvlak van 3 bij 3 meter gaan mensen met elkaar in gesprek. Doormiddel van objecten die geplaatst en verschoven kunnen worden op het vlak laten ze zien hoe ze de besproken verhoudingen ervaren. Het Vlak werd ontwikkeld in het kader van We Have Never Been Modern en is sindsdien op vele verschillende plekken […]

Lees meer

Gesprek zonder woorden

Het Gesprek zonder woorden is gebaseerd op verschillende indigenous praktijken waarin het samenzijn in stilte, zonder te spreken wordt beoefend. Onderzoek heeft uitgewezen dat 60 tot 80 % van onze communicatie non-verbaal verloopt. Tijdens dit gesprek richten we onze aandacht op dit deel van het gesprek dat normaal onbewust verloopt. De intensiteit die ontstaat wanneer […]

Lees meer

Agonistisch gesprek

Het Agonistisch gesprek is ontwikkeld in reactie op de filosofe Chantal Mouffe die spreekt over het belang van conflict in de politieke arena en een oproep doet aan kunstenaars om mee te werken aan de ontwikkeling van wat zij noemt de agonistische ruimte. De agonist is de tegenstander, niet te verwarren met de antagonist, de […]

Lees meer

Watched and Seen

Hoe kijken we naar een voorstelling? Tijdens het voor- en naprogramma 
Watched and Seen ontmoeten de toeschouwers elkaar en delen ze de ervaring van het kijken. Komen we door ons bewust te zijn van onze eigen manier van kijken tot de ware voorstelling?

Lees meer

Beeldspraak

Tijdens Beeldspraak ontdekken we met elkaar de ruimte om anders te kijken. Beeldspraak bestaat uit twee lessen waarin we met de leerlingen en docenten in gesprek gaan tijdens het bekijken van een drietal kunstwerken. Een ervaring die leidt tot verbinding in plaats van polarisatie.

Lees meer

Samen denken – een experiment

Samen denken – een experiment verloopt volgens de theorie en praktijk van de Amerikaanse kwantumfysicus David Bohm, waarbij wordt uitgegaan van de zelfregulerende werking van een groep mensen en aldus wordt gesproken door een grote groep mensen zonder gespreksleider. David Bohm beweert dat je nooit alleen denkt en dat jouw denken altijd verbonden is aan […]

Lees meer

Dieren kijken

In een klein gezelschap kijken we naar opgezette dieren, levende dieren en kunstwerken en onderzoeken we wat we zien. We bespreken onze manier van kijken, onderzoeken onze aannames en geven samen betekenis. Wat betekent kijken naar (dode en levende) dieren in het Antropoceen?

Lees meer

VTS – Straatgesprekken

Voorbijgangers gaan met elkaar in gesprek terwijl ze kijken naar een kunstwerk. Het werk is aanleiding voor een ontmoeting tussen mensen die elkaar niet kennen. De werken zijn uitdagend en verhouden zich tot de context waarin ze worden geplaatst.

Lees meer

Gesprek voor twee

‘The stories we tell about our experiences, do not describe reality, but create it.’ David Cooperrider Geïnspireerd op de theorie en praktijk van socioloog David Cooperrider ontwikkelden we Gesprek voor twee; een intiem gesprek in het openbaar. Mensen kiezen met elkaar een plek op de stoep, of op het plein en gaan met elkaar in gesprek […]

Lees meer

Time Loop

In Time Loop worden actuele dilemma’s besproken vanuit verschillende perspectieven in de tijd. Hiervoor laten we ons inspireren door een praktijk van Indigenous communities uit de Great Lakes regio in Canada. In de huidige maatschappij lijkt het kortetermijndenken belangrijker dan het vooruitzien en terugkijken. Kunnen we ons besef van tijd oprekken? De tijdruimte waarin we leven en denken vergroten?

Lees meer

Cinema Imaginaire

Cinema Imaginaire is een performance gemaakt door toeschouwers. Deelnemende toeschouwers worden uitgedaagd een imaginaire film te maken die alleen in hun eigen hoofd zal bestaan. Cinema Imaginaire geeft je een blijvend, nieuw perspectief op je eigen aanwezigheid in de stad – te midden van anderen.

Lees meer

We Have Never Been Modern

We Have Never Been Modern is installatie, atelier en expositie ineen. Het is een onderzoeksruimte waar bezoekers hun gedachten en gevoelens over onze relatie met de natuur kunnen herdenken, vormgeven en delen. Bezoekers gaan met zichzelf, met elkaar én met het veranderende landschap in gesprek over de relatie mens-natuur.

Lees meer