Building Conversation

We declare love with words, we start wars with words, and we raise our children with words. From the first day until the last day, a person uses approximately eight billion words. We read and hear five times more. We use 4.400 sentences daily, during 21 conversations. Human culture is all about conversation and speaking. Europe is a conversation, the Netherlands is a conversation, we are a conversation. Building Conversation does exactly that; give attention to the way we speak. Outside our daily reality, free from existing tensions, free from our striving towards expedience, we create a space in which we can practice conversation. We invite you to join.    

Wat Building Conversation doet? Het zorgt ervoor dat je je heel anders tot elkaar gaat verhouden. Het is een soort oefening in mens-zijn.

Mara 

Building Conversation geeft handvatten om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, ook als je een heel andere mening hebt. Indrukwekkend hoe je bijvoorbeeld samen een ander beeld van de toekomst kunt maken. Het geeft hoop, verbindt mensen.

Krista 

ArrayArray

Bij Building Conversation merk je hoe je de ander nodig hebt om tot nieuwe inzichten te komen en hoe sterk je eigen overtuigingen zijn. Dit inzicht is de bron van maatschappelijke cohesie volgens mij.

Kas 

Calendar

Thu 28 January 2021
19:00-21:00

Impossible Conversation on Lies – Matchbox (German spoken)

#Matchbox

Impossible Conversation on Lies. A conversation inspired by a Jesuit method in which you slow down and connect personal images by writing, reading and speaking together.

Volledige agenda

Projects

Building Conversation works together with students from DAMU in Prague

Sodja Lotker (dramaturge and curator) is involved in Building Conversation as a facilitator and teaches at DAMU, The Academy for Performance Art in Prague. Prague went into complete lockdown before the Netherlands and Sodja asked us to work with a group of students on “distant dramaturgy and performance” for seven weeks. She also asked us […]

Lees meer

Bekijk alle projecten

News

05-06-2018

The North Sea Ambassy

On June 1, 2018, the Embassy of the North Sea was established at Lange Voorhout 19 in The Hague, based on the starting point: the sea is by itself. Representatives presented the North Sea as an independent entity, as its own political body with self-determination from 2030. From now on the North Sea is a […]

26-02-2018

Rotterdam in conversation

From March 26 to April 16 we will in co-operation with Theater Rotterdam organize four conversations at four special locations in Rotterdam. Building Conversation gives attention and care to the way we speak to each other with different forms of conversation. Just outside daily reality, the political topicality, apart from existing tensions, urgency and effect, […]

26-02-2018

Building Conversation in De Balie for Forum on European Culture

The artist collective Building Conversation challenges you to start a conversation with your European fellow citizens. Do you dare break out of your daily bubble and take part in a genuine conversation? The increasingly divided European society is crying out for renewed attention to the need for conversation between people. Nowadays, people who disagree with […]

Nieuwsarchief

About

Dialogical Art Gesprekken Partners Introspectie

Building Conversation is een platform voor dialogical art, dat zich toelegt op de ontmoeting tussen kunst, gesprek en samenleving. 

Binnen de dialogical art beweging, die in de jaren ’70 is ontstaan, wordt het gesprek zelf als kunstwerk opgevoerd. In het licht van deze politiek geëngageerde kunstpraktijk ontwikkelt Building Conversation performances die zijn geïnspireerd op bestaande gesprekspraktijken van over de hele wereld; van indigenous communities in Nieuw-Zeeland en Canada, tot Occupy, Facebook en het wortelnetwerk van bomen. 

We koesteren een groot geloof in de mogelijkheid om actief bij te dragen aan de creatie van nieuwe sociale en ecologische vormen van samenleven. Vanuit actieve hoop gaan we aan het werk, ondanks én in reactie op de dystopische wereld die ons wordt geschetst door wetenschap, politiek en media. In al het werk dat we doen, nodigen we het publiek uit als mede-maker en gesprekspartner, met als belangrijkste doel de emanciperende kracht van de kunsten over te dragen aan zoveel mogelijk mensen, op zoveel mogelijk verschillende plekken in de samenleving. 

Waarom De manier waarop we participeren in sociale en ecologische structuren moet veranderen. Er is een dringende behoefte aan heldere en onverschrok- ken reflectie op de plek die we innemen; ten opzichte van elkaar, in de wereld. De groeiende ongelijkheid tussen mensen onderling en tussen mens en natuur vraagt om een radicale herziening van het waarden- systeem waarop ons samenzijn is gebaseerd. 

Missie Het is onze missie om mensen te activeren de eigen gesprekscultuur als een kunstenaar tegemoet te treden. We dagen mensen uit de reflectie op en vormgeving van de manier waarop we met elkaar spreken zelf in handen te nemen. Strevend naar een bewuste deelname aan het gesprek in een dynamische sociale structuur met oog voor alle levende wezens met wie we samenleven. 

Visie De ruimte van de kunst is een oefenruimte voor het leven. Hier, los van de dagdagelijkse realiteit, kunnen we reflecteren, her-denken en her-vormen in een vrije, experimentele ruimte. Het oefenen, repeteren en schetsen is niet een voorbereidend side-effect van kunst, het is de essentie van wat kunst is en zou moeten zijn. Wij installeren de kunst als oefenruimte en brengen haar als zodanig terug in de wereld. Een oefenruimte, niet alleen voor professionele kunstenaars, maar juist en vooral voor een ieder die de behoefte voelt zichzelf en de structuren waarbinnen hij/zij leeft te herzien. 

Contact

Wie is wie Stichting Third Space Privacyverklaring Building Conversation Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam info[at]buildingconversation.nl Artistiek Peter Aers – peter[at]buildingconversation.nl Lotte van den Berg –  lotte[at]buildingconversation.nl Daan ’t Sas – daan[at]buildingconversation.nl Zakelijk Esther Eij – esther[at]buildingconversation.nl Productie Yola Parie – yola[at]buildingconversation.nl Yoka van Zuijlen – yoka[at]buildingconversation.nl Coördinatie Building Conversation Amsterdam Saar van Blaaderen – saar[at]buildingconversation.nl Marketing & communicatie Danielle Hielckert – met verlof Klaartje Wouters a.i – pr[at]buildingconversation.nl  

Contactformulier