Impossible Conversation on White Privilege

Hoe praat je over wit privilege? Witte mensen kunnen en moeten praten over racisme ingebed in de samenleving. Maar hoe kijk je naar het eigen perspectief en hoe erken je de eigen positie? Voor Onmogelijk gesprek over wit privilege gebruiken we een gespreksvorm die is ontwikkeld om te praten over uitdagende onderwerpen vanuit persoonlijke ervaringen. We gebruiken deze methode om ons uit te spreken, te delen en te leren. We vertragen met elkaar en koppelen persoonlijke ervaringen door te schrijven, lezen en praten. Het gesprek is open voor iedereen die mee wil doen. Bijdragend aan het witte huiswerk dat moet worden gedaan.