Building Conversation ism VU bij Het Baken Almere

Lange tijd zijn stemmen van jongeren en kinderen niet of onvoldoende gehoord als het gaat om klimaat en duurzame ontwikkeling. Scholen richtten zich wel op duurzame ontwikkeling, maar deden dat dikwijls vooral aan de ‘buitenkant’ – met zonnepanelen, groene daken of groene schoolpleinen. In deze pilot willen we verdere participatie van jongeren stimuleren en beginnen we bij hun ‘binnenkant van duurzaamheid’.

In de wereld van bestuur en beleid krijgen de zienswijzen en energie van jongeren zelden een plek. De mogelijkheden van jongeren om de heersende, volwassen denkpatronen te doorbreken en zelf een gearticuleerd verhaal voor het voetlicht te krijgen zijn zeer beperkt.

In samenwerking met de VU wil Building Conversation eraan bijdragen de stem van jongeren hoorbaar te maken, en gelijktijdig onderzoek doen naar hun kijk op dit thema.

Stads Collega Het Baken in Almere is de eerste school waar gedurende 5 dagen met jongeren gesproken wordt.