David Bohm – On Dialogue

Samen denken is een gesprek dat verloopt volgens de theorie en praktijk van de Amerikaanse kwantumfysicus David Bohm. Het gesprek is, zegt hij, de plek waar je met elkaar de patronen van het collectief denken kan onderzoeken en onderhouden. In de aard van het collectief denken huist een reservoir van kennis – zowel stilzwijgend als openlijk – die door de evolutie is aangepast. Bohm beweert dat het dit reservoir van kennis is dat onze kijk op de wereld, de betekenissen die we geven aan gebeurtenissen en ons eigen gevoel van individualiteit bepaalt.

David Bohm