Nieuwe samenwerking met Artis

11-02-2020

Samen met Evanne Nowak, programmamaker voor ARTIS, wordt een nieuwe gespreksreeks ontwikkeld: ‘Oefening in dieren kijken’. Daan ’t Sas neemt hier vanuit Building Conversation het voortouw in. ‘T Sas over deze samenwerking: “Het is interessant om te kijken hoe we omgaan met onze mede-dieren in verschillende situaties. En hoe dat verschilt per context. Een dier in een dierentuin is natuurlijk volledig anders dan een dier in huis of een dier dat op ons bord ligt.
“Wij zorgen voor de ontmoeting tussen mensen en hun verschillende manieren van kijken. Verschillende inzichten, ervaren en dat vervolgens met elkaar delen. Een oefening in gezamenlijk denken, als het ware.”
|n maart 2020 gaat deze gespreksreeks van start in Artis.