Over het Agonistisch gesprek

Gesprek zonder woorden – Jordi Wijnalda

 

The artist is present – Marina Abramovic