Ambassade van de Noordzee

05-06-2018

Op 1 juni 2018 is de Ambassade van de Noordzee opgericht aan het Lange Voorhout 19 te Den Haag, op basis van het uitgangspunt: de zee is van zichzelf. Vertegenwoordigers presenteerden de Noordzee als onafhankelijke entiteit, als eigen politiek lichaam met zelfbeschikkingsrecht vanaf 2030. Hiermee is de Noordzee vanaf heden een politieke gesprekspartner, met een achterban lopend van Frankrijk tot Noorwegen, van zeebodem tot atmosfeer. Van microscopisch kleine gebruikers als plankton, tot grootgebruikers als mensen en walvissen. Van verstrekkende horizonten en getijden, tot lokale golfslagen en stromingen. De komende twaalf jaar worden de voorbereidingen voor een soevereine Noordzee getroffen en onderhandelingen gevoerd.

In de Ambassade van de Noordzee krijgen de dingen, planten, dieren en mensen in en rond de Noordzee een stem. Van 1 maart tot 30 juni wordt in de Ambassade gebouwd en gewerkt aan een Pleidooi namens de Noordzee. Het proces is te volgen op deze website. Eind juni 2018 wordt het Pleidooi gepresenteerd in Den Haag.

Onderzoek naar onze relatie met de zee

We leven samen met de zee. Zij verwondert en voedt ons, ooit kwamen we uit haar voort. Tegelijk vreesden en bedwongen we deels die grote spiegel van ons land. De zee roert zich altijd, op allerlei manieren. Wat is in 2018 onze relatie met onze grootste publieke ruimte? Wat heeft de zee ons te vertellen? Hoe verbeteren we onze relatie met de Noordzee, ten gunste van menselijk en niet-menselijk leven en het leven van toekomstige generaties? Juist in het jaar waarin de Rijksoverheid werkt aan een beleidsvisie op de zee voor de periode tot 2030, willen wij bijdragen aan de dialoog door zoveel mogelijk stemmen, ideeën en inzichten te laten klinken: wat zou de Noordzee zelf zeggen? Wat zijn de belangen van vissen, vogels en algen? Wat zeggen de windmolens, vissers en havens?

Parlement van de dingen

De Ambassade van de Noordzee is een initiatief van het Parlement van de Dingen en wordt gebouwd door Stroom Den Haag, Stichting De Noordzee, Building Conversation, The Ponies en Waag Society, met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Den Haag, Mondriaan Fonds en Bank Giro Loterij Fonds en medewerking van Daan ‘t Sas, Tjallien Walma van der Molen, Studio Alloy, Jasper van den Berg, Partizan Publik, Andrea Simmelink en Jasmine De Bruycker. De fotobeelden op deze website zijn van Udo van Dongen, Juan Cuetos en Mart Smit.

Agenda

05 maart ~ Bekendmaking start Ambassade van de Noordzee
05 mrt t/m 10 april ~ Verzamelen moties
16 t/m 26 april ~ Programma rond De Dingen in Stroom Den Haag
16, 17 en 26 april ~ Werken aan Pleidooi van de Noordzee in Stroom
01 juni ~ Openingszitting van de Ambassade
16 juni ~ Ambassade tijdens Border Sessions
01 juli ~ Presentatie van het Pleidooi van de Noordzee, aan het strand in Den Haag