Gesprek voor twee

The stories we tell about our experiences, do not describe reality, but create it.’ David Cooperrider

Geïnspireerd op de theorie en praktijk van socioloog David Cooperrider ontwikkelden we Gesprek voor twee; een intiem gesprek in het openbaar. 
Mensen kiezen met elkaar een plek op de stoep, of op het plein en gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een eigen zeer positieve ervaringen, die betrekking heeft op de manier waarop we samenleven. Ze eindigen met de vraag: ‘Wat is ervoor nodig om te zorgen dat dit vaker gebeurd?’.

In Gesprek voor twee krijgen niet de problemen aandacht, maar juist de momenten waarop het goed ging; positieve momenten die als wezenlijk ervaren worden en vertrouwen geven in wat we met elkaar doen en kunnen doen.