Dying Together

Dying Together is een fysiek uitgevoerde denkoefening waarin performers samen met het publiek situaties van gezamenlijk sterven onderzoeken en ontrafelen.

Dying Together is een reeks aan performances, die in de afgelopen jaren werd ontwikkeld en uitgevoerd op verschillende plekken in Europa, en geeft aandacht aan hedendaagse situaties waarin grote groepen mensen, dieren en ook ecosystemen sterven. De rampen die behandeld worden kennen we als media-evenementen waarin sommige doden betreurd en anderen vergeten worden en vooral de schuldvraag aandacht krijgt. Dying Together werpt een ander licht op deze gebeurtenissen en laat zien dat deze momenten van collectieve dood ons iets kunnen vertellen over de manier waarop we ons bij leven tot elkaar verhouden.

Dying Together bestaat uit drie avondvullende performances, identiek in scenografie en structuur. Iedere avond worden andere situaties van collectief sterven behandeld. De performances zijn op als opeen- volgende avonden en ook los van elkaar te programmeren.

Dying Together/Humans gaat over de relatie tussen mensen onderling en onderzoekt hoe we het leven en daarmee de dood waarderen van mensen op verschillende plekken op de aarde.

Dying Together/Earth gaat over de relatie tussen mensen, dieren en planten en onderzoekt hoe we het leven en daarmee de dood waarderen van alle levende wezens op aarde.

Dying Together / Futures focust op de huidige pandemie, waarin naast mensen en dieren ook toekomstbeelden sneuvelen. De performance nodigt  uit om collectief te reflecteren op de tijd waarin we ons bevinden. Door steeds weer ander licht te werpen op de huidige situatie en de afgelopen maanden wordt voelbaar dat dit moment van collectief sterven ons vertelt over de manier waarop we ons bij leven tot elkaar verhouden. 

Voor het deelnemende publiek zijn het intense avonden waarin de individuele en collectieve omgang met aangrijpende situaties bevraagd wordt.

Om de vele persoonlijke ervaringen een plek te geven, zijn we in 2019 begonnen met de opbouw van een archief, waarin inmiddels rond de tweeduizend handgeschreven reflecties van deelnemers zijn opgenomen. Een werk op zich, waarin de ervaringen van het deelnemende publiek centraal staan: Archive of Reflections

Praktische informatie
Deelnemend publiek: 30 – 200 mensen 
Lokatie: 2,5 m2 per bezoeker, kan gespeeld worden in ruimtes met en zonder grid.
De performance kan uitgevoerd worden met 1,5 meter afstand tussen deelnemend publiek; in dat geval zijn er meer vierkante meters per deelnemer nodig.