In de zomer van 2013 begonnen theatermaker Lotte van den Berg en beeldend kunstenaar Daan ’t Sas met de ontwikkeling van Building Conversation. Vanuit een grote interesse voor gesprekstechnieken uit verschillende culturen en vanuit een nieuwsgierigheid naar de werking van het gesprek als plek voor ontmoeting startten we het onderzoek. ‘Hoe spreken we met elkaar en hoe zouden we met elkaar kunnen spreken?‘, is de vraag die in dit inmiddels langlopende traject centraal staat. In alle stadia van Building Conversation hebben we het publiek uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek en aan de gesprekken. Vanaf het begin hebben we het gesprek benaderd als een kunstwerk, als een gezamenlijke creatie, een collectieve improvisatie. Geïnspireerd op gesprekstechnieken en -rituelen van over de hele wereld – onder andere de Inuit, de Maori, een kwantumfysicus en Occupy – en in reactie op hedendaagse theorieën van onder anderen Bruno Latour en Chantal Mouffe, bouwen we aan een repertoire van gesprekken/performances.

Door de performatieve eigenschappen van een gesprek te benadrukken en aandacht te geven aan de ruimte, het tijdsverloop, het begin, het einde, de (geïmproviseerde) tekst, de (wisselende) rolverdeling en de dramaturgie lukte het ons om de deelnemers met andere ogen naar het gesprek en naar zichzelf in gesprek te laten kijken.

Inmiddels is Building Conversation uitgegroeid tot een collectief van kunstenaars die het gesprek benadert als een kunstwerk, als een gezamenlijke creatie, een collectieve improvisatie waarbij het publiek wordt uitgenodigd om deel te nemen. De gesprekken zijn geïnspireerd op gespreksrituelen van over de hele wereld – van onder andere de Inuit, de Maori, een kwantumfysicus en Occupy.

In de afgelopen jaren vonden al ruim 200 gesprekken plaats in onder andere Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Hongarije. Het is onze doelstelling om Building Conversation door te ontwikkelen met zoveel mogelijk partners in binnen- en buitenland. Overtuigd van de kracht en de werking van het concept dagen we onszelf uit door nieuwe vormen te blijven ontwikkelen en door nieuw publiek en nieuwe partners te betrekken.