Al weer meer dan twee jaar geleden begonnen wij met de ontwikkeling van Building Conversation. Vanuit een grote interesse voor gesprekstechnieken uit verschillende culturen en nieuwsgierig naar de werking van het gesprek als plek voor ontmoeting begonnen we onze zoektocht. Hoe spreken we met elkaar en hoe zouden we met elkaar kunnen spreken? is de vraag die hierbij voor ons centraal staat. In alle stadia van het project hebben we het publiek uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek en aan de gesprekken. En vanaf het begin hebben we het gesprek benaderd als een kunstwerk, als een gezamenlijke creatie, een collectieve improvisatie. Door de performatieve eigenschappen van een gesprek te benadrukken en aandacht te geven aan de ruimte, het tijdsverloop, het begin, het einde, de (geïmproviseerde) tekst, de (wisselende) rolverdeling en de dramaturgie lukte het ons om de deelnemers met andere ogen naar het gesprek en naar zichzelf in gesprek te laten kijken.