In Time Loop worden actuele dilemma’s besproken vanuit verschillende perspectieven in de tijd. In het Westen lijkt het kortetermijndenken belangrijker dan het vooruitzien en terugkijken. Kunnen we ons besef van tijd oprekken, de tijdruimte waarin we leven en denken vergroten? Hoe dachten ze bijvoorbeeld 200 jaar geleden over het wel of niet sluiten van de grenzen en hoe denken ze daarover in 2216?

Time Loop is geïnspireerd op de praktijk van Indianen uit het Great Lake District in Canada. Zij hebben de gewoonte om bij een belangrijke beslissing eerst de voorouders van zeven generaties voor hen en vervolgens hun nakomelingen zeven generaties na hen te raadplegen. Pas in derde instantie onderzoeken ze welke impact de mogelijke beslissing zou hebben op het heden. Voor ons lijkt vaak het kortetermijndenken belangrijker dan het vooruitzien en terugkijken. De toekomst wordt hierdoor een abstracte verte, niet verbonden met de wereld waarin we leven. Kan een relatie met het verre verleden ons helpen om ook een relatie met de verre toekomst aan te gaan?