De General Assembly vindt plaats met een grote groep mensen op straat. Naast de mensen die zich hiervoor hebben ingeschreven, kunnen ook voorbijgangers die geïnteresseerd zijn, deelnemen. In deze gespreksvorm / performance onderzoeken we hoe we ons verhouden tot de stad, hoe we onszelf zichtbaar en hoorbaar kunnen maken in de publieke ruimte, nu en in de toekomst. We maken gebruik van methodes uit de Occupy beweging (gebaren, de ‘human microphone’, ‘open space’-technologie), maar laten ons ook inspireren door het zogenaamde palaveren van dorpsoudsten onder een boom in het midden van het dorp, zoals dat bijvoorbeeld in Congo wordt gedaan.

We willen toewerken naar een vorm van spreken in het openbaar die geconcentreerd, gefocust en open is. Het gesprek is gericht naar de groep, naar dat wat er besproken wordt, en tegelijkertijd open naar de omgeving, de stad en de mensen die langslopen. We vormen 3 cirkels, waarvan de binnenste de meest geconcentreerde is, de middelste een plek vormt waar men een positie kan innemen en de buitenste de ruimte is waarin men niet of nauwelijks deelneemt. Tijdens de bijeenkomst wisselen de deelnemers regelmatig van cirkel zodat ze verschillende perspectieven op de groep en hun eigen positie kunnen uittesten. Dat wat besproken wordt, vindt ook daadwerkelijk plaats, wordt geactualiseerd. Al sprekend verhouden we ons tot elkaar in de stad. Dit ‘Droste effect’ binnen het gesprek maakt dat de deelnemers de inhoud van het gesprek voortdurend kunnen toetsen, verrijken en staven met dat wat ze doen. De General Assembly sluit aan bij het onderzoek naar nieuwe democratische vormen, dat momenteel in vele Europese steden gevoerd wordt.

Premiere najaar 2016