Gespreksmarathon van 4 jaar

In april 2017 begonnen we een gespreksmarathon van vier jaar door Amsterdam. Het doel van dit omvangrijke project is om zoveel mogelijke Amsterdammers met elkaar in gesprek te laten gaan om “gefixeerde standpunten weer in beweging te krijgen”. Lotte van den Berg licht toe: “We bespeuren een behoefte aan collectieve toekomstbeelden in een geïndividualiseerde en onzekere tijd. Wij geloven dat het gesprek nodig is om tot een gezamenlijke verbeelding van onze toekomst te komen.” Onze ambities zijn groot. Eind 2020 hopen we deze gespreksmarathon af te sluiten met een tentoonstelling en overzichtswerk over de staat van het gesprek.

Amsterdam Noord: het Gesprek zonder woorden

Elk jaar kiezen we een ander stadsdeel waar we ons enerzijds aansluiten bij bestaande cultureel-maatschappelijke initiatieven en evenementen en anderzijds zelf gesprekken organiseren. In Amsterdam Noord begonnen we op 20 april j.l. met een tweewekelijks Gesprek zonder woorden op het Buikslotermeerplein 15-17 (Modestraat). Meer informatie en aanmelden

Het Gesprek zonder woorden is gebaseerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Inuit, waarbij stamhoofden urenlang samen zitten, elkaar aankijken en niets zeggen. Dat we een gespreksmarathon beginnen met een gesprek zonder woorden lijkt paradoxaal, maar dat is het niet. Van den Berg: “De intensiteit die ontstaat wanneer je wel naar elkaar kijkt, maar niets zegt, is enorm. Dit gesprek laat ons zien en ervaren wat de basis is van menselijk contact en brengt groepen op een hele directe manier samen”.

Naast de gesprekken op het Buikslotermeerplein in samenwerking met de Modestraat organiseren we in Noord verschillende andere gesprekken in samenwerking met onder meer Huis van de Wijk De Meeuw, Stichting NDSM-werf, Over het IJ Festival en Zinnig Noord.

Amsterdam Noord – Het (on)mogelijke gesprek

Zo organiseert Building Conversation in samenwerking met Over het IJ Festival Het (on)mogelijke gesprek in Molenwijk. Tijdens Het (on)mogelijke gesprek praten we met elkaar over de manier waarop we samenleven en ruimte delen. De gespreksvorm is ontwikkeld om onderwerpen te bespreken die voor mensen verschillende betekenissen kunnen hebben. Iedereen kan meedoen, de invulling bepalen deelnemers namelijk zelf. Kijk op Amsterdam Noord voor meer informatie en deelname.

Het (on)mogelijke gesprek over God in noord

In samenwerking met Zinnig Noord houden we in oktober en november Het (on)mogelijke gesprek over God, waarin we met mensen van verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen op zoek gaan naar hoe we samenleven, liefhebben en geloven. Er is plaats voor iedereen bij dit gesprek.

Het (on)mogelijke gesprek over eenzaamheid

In samenwerking met Sweet 70 en Modestraat houden we Het (on)mogelijke gesprek over eenzaamheid. Oud of jong, eenzaam, soms eenzaam of helemaal niet eenzaam, iedereen is welkom om deel te nemen aan het gesprek.

Gesprekken tentoongesteld

We zijn van plan de komende vier jaar meer dan 100 gesprekken organiseren en ook faciliteren. Van den Berg: ”We nodigen mensen uit om deel te nemen aan de gesprekken, zelf gespreksbegeleider te worden of mee te helpen in onze ontmoetingsruimte op straat. Als je Building Conversation wilt uitnodigen binnen je eigen context of netwerk kan dat ook. Ons visioen is een stad waar tijd, ruimte en aandacht is voor het conflict; een stad waar beangstigende gesprekken juist worden gevoerd, omdat precies die gesprekken ons uitdagen een lenigheid van denken te ontwikkelen en gefixeerde standpunten in beweging te brengen.”

Over vier jaar willen we als expertisecentrum voor het gesprek onze bevindingen presenteren met een overzichtswerk en een tentoonstelling.