Gesprekken

We bieden heel bewust een veelkleurig pallet van gesprekken aan. Juist de verscheidenheid aan gespreksvormen maakt zichtbaar dat de manier waarop we spreken heel veel impact heeft op de inhoud die we creëren en de onderlinge verhoudingen die we ontwikkelen.

Gesprek zonder woorden

Wat blijft er over als je de woorden weglaten? Een gesprek geïnspireerd op de jaarlijkse bijeenkomst van Inuit.

Samen denken – een experiment

Kunnen we samen denken? Een gesprek geïnspireerd op de theorie en praktijk van kwantumfysicus David Bohm.

Agonistisch gesprek

Hoe brengen we gefixeerde standpunten weer in beweging? Een gesprek geïnspireerd op de theorie van Chantal Mouffe en de praktijk van de Maori.

(On)mogelijk gesprek

Is alles bespreekbaar? Een gesprek geïnspireerd op de praktijk van de Jezuïeten.

Parlement van de dingen

Hoe spreken de dingen? Een gesprek geïnspireerd op de theorie van Bruno Latour en rituelen van de Aboriginals.

Time Loop

Hoe denken de mensen uit verleden en toekomst over de vragen van nu? Een gesprek geïnspireerd op de praktijk van natives uit het Great-Lake district in Canada.

General Assembly

Kunnen we samen tot actie overgaan? Een gesprek geïnspireerd op de direct democratische praktijk van Occupy en Zapatistas.

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik wil het wel eens proberen.

Sheila Asefi over Gesprek zonder woorden

Gesprek zonder woorden

Het Gesprek zonder woorden is gebaseerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Inuit, waarbij stamhoofden urenlang samen zitten, elkaar aankijken en niets zeggen. De intensiteit die ontstaat wanneer je wel naar elkaar kijkt, maar niets zegt, is enorm. Dit gesprek laat ons zien en ervaren wat de basis is van menselijk contact en brengt groepen op een hele directe manier samen.

Binnenkort

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

In 2018 zijn we in Stadsdeel Oost te vinden. Van 15 t/m 18 november voeren we hier vier dagen lang een aantal gesprekken per dag. Meer informatie volgt zsm. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Je ontvangt maandelijks al het nieuws omtrent Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

In 2018 zijn we in Stadsdeel Oost te vinden. Van 12 t/m 15 juli voeren we hier vier dagen lang een aantal gesprekken per dag. Meer informatie volgt zsm. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Je ontvangt maandelijks al het nieuws omtrent Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

Van 12 t/m 15 april 2018 voeren we in Amsterdam Oost dagelijks een aantal gesprekken. Meer info volgt zo spoedig mogelijk. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief  en ontvang maandelijks nieuws over Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder
Vrij 19 januari 2018
15:00
Anton-Neumayr-Platz 2
5020 Salzburg
Oostenrijk

Gesprek zonder woorden

#Salzburg #SZENESalzburg #PneuFestival
Lees meer

De intensiteit die ontstaat als je naar elkaar kijkt zonder iets te zeggen, is enorm. Dit gesprek laat je zien en ervaren waar menselijk contact op is gebaseerd en brengt groepen op een zeer directe manier bij elkaar. Geïnspireerd door de praktijk van de Inuit (Noordpool).

Lees minder

Woorden hebben nog een tijdje aangevoeld als een masker waarachter ik me verschuilde.

Samen denken – een experiment

Samen denken – een experiment verloopt volgens de theorie en praktijk van de Amerikaanse kwantumfysicus David Bohm, waarbij wordt uitgegaan van de zelfregulerende werking van een groep mensen en aldus wordt gesproken door een grote groepen mensen zonder gespreksleider.

David Bohm beweert dat je nooit alleen denkt en dat jouw denken altijd verbonden is aan het denken van anderen. Het gesprek is de plek waar je met elkaar de patronen van dit collectief denken kan onderzoeken en onderhouden. Als kwantum fysicus was hij geïnteresseerd in de chaos en onderliggende orde van kleine bewegende deeltjes. Op latere leeftijd raakte hij geïnteresseerd in de chaos en onderliggende orde in het denken en spreken en roept hij op tot het voeren van gesprekken waarin de chaos, de frustratie en de irritatie gezien mogen worden.

People tend to think of common consciousness as ‘shared bliss’. That may come; but if it does, i’m saying that the road to it goes through this. We have to share the consciousness that we actually have. We can’t just impose another one. But if people can share their frustration and share their different contradictory assumptions and share their mutual anger and stick with it – if everyone is angry together – then you have a common consciousness.’

Uit ‘On Dialogue’, David Bohm

Binnenkort

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

In 2018 zijn we in Stadsdeel Oost te vinden. Van 15 t/m 18 november voeren we hier vier dagen lang een aantal gesprekken per dag. Meer informatie volgt zsm. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Je ontvangt maandelijks al het nieuws omtrent Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

In 2018 zijn we in Stadsdeel Oost te vinden. Van 12 t/m 15 juli voeren we hier vier dagen lang een aantal gesprekken per dag. Meer informatie volgt zsm. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Je ontvangt maandelijks al het nieuws omtrent Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

Van 12 t/m 15 april 2018 voeren we in Amsterdam Oost dagelijks een aantal gesprekken. Meer info volgt zo spoedig mogelijk. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief  en ontvang maandelijks nieuws over Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder
Za 28 april 2018
Vooruit Gent

Samen denken – een experiment

#Gent #DagvandeFilosofie
Vrij 19 januari 2018
15:00
Anton-Neumayr-Platz 2
5020 Salzburg
Oostenrijk

Samen denken – een experiment

#Salzburg #SZENESalzburg #PneuFestival
Lees meer

Je denkt nooit alleen en je denken is altijd gerelateerd aan het denken van anderen. Het gesprek is de plaats waar je de patronen van dit collectieve denken met elkaar kunt onderzoeken en aanpassen. Een gesprek waarin de chaos, frustratie en irritaties te zien zijn. Geïnspireerd door de theorie en de praktijk van de kwantumfysicus David Bohm.

Lees minder

If we can see what all of our opinions mean, then we are sharing a common content, even if we don’t agree entirely. And if we can see them all, we may then move more creatively in a different direction. We can just simply share the appreciation of the meanings; and out of this whole thing, truth emerges unannounced—not that we have chosen it.

David Bohm 

– On Dialogue

Agonistisch gesprek

Het Agonistisch gesprek is ontwikkeld in reactie op de filosofe Chantal Mouffe die spreekt over het belang van conflict in de politieke arena en een oproep doet aan kunstenaars om mee te werken aan de ontwikkeling van wat zij noemt de agonistische ruimte.

De agonist is de tegenstander, niet te verwarren met de antagonist, de vijand. Tussen consensus en oorlog ligt een groot scala aan mogelijkheden waarin we elkaars tegenstanders kunnen zijn, daar moeten we gebruik van maken, aldus Mouffe.

We combineren haar theorie met de praktijk van de Maori die een indrukwekkende manier hebben van omgaan met conflict in de eigen communities. Ze erkennen het conflict in een uitgebreide ontmoeting tussen de beide partijen. Vervolgens vindt er een toenadering plaats in het besef dat beide groepen dezelfde lucht in ademen. En pas dan gaan ze met elkaar in gesprek, liggend.

Wij behandelen deze drie stappen als een simpele choreografie waarin de deelnemers steeds andere fysieke houdingen aannemen ten opzichte van elkaar: tegenover elkaar staand, dichtbij elkaar staand, liggend op de rug. De impact van de fysieke houding op de inhoud van het gesprek is enorm.

Dit gesprek wordt uitgevoerd met als uitgangspunt een conflict dat daadwerkelijk in de groep speelt en/of een maatschappelijk urgent conflict. De deelnemers beslissen altijd zelf wat ze met elkaar willen behandelen en aangaan.

Binnenkort

Woe 14 februari 2018
15:00 - 19:00
Boorstraat 107
3513 SE Utrecht

Agonistisch gesprek

#Utrecht #HetHuisUtrecht #StichtingDialoog
Lees meer

De sterk polariserende samenleving lijkt te schreeuwen om hernieuwde aandacht voor het gesprek tussen mensen, maar hoe creëren we de juiste omstandigheden waarin we met elkaar de inmiddels sterk beladen ‘dialoog’ aan durven gaan?

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en als onderdeel van het programma #Utrecht 2030 voeren we in samenwerking met Stichting Dialoog en Het Huis Utrecht op 14 februari het Agonistisch gesprek.

Het Agonistisch gesprek is een goed gesprek tussen tegenstanders. Het gesprek is ontwikkeld in reactie op de filosofe Chantal Mouffe die spreekt over het belang van conflict in de politieke arena en een oproep doet aan de kunsten om mee te werken aan de ontwikkeling van wat zij noemt de agonistische ruimte. Tussen consensus en oorlog ligt een groot scala aan mogelijkheden waarin we elkaars tegenstanders kunnen zijn, daar moeten we gebruik van maken, aldus Mouffe.

We combineren haar theorie met de praktijk van de Maori die een indrukwekkende manier hebben van omgaan met conflict in de eigen communities. In een eenvoudige choreografie nemen deelnemers steeds andere fysieke houdingen aan waardoor ze de tegenstelling, het conflict op verschillende manieren benaderen en ervaren. Is dit de gespreksvorm van de toekomst om elkaar beter te begrijpen?

Agonistisch gesprek / Het belang van het conflict in de politiek
Het HUIS, Utrecht
14 februari 2018
15:00 uur – 19:00 uur (inclusief maaltijd na afloop van het gesprek)
Deelname is gratis, als je wilt kun je een vrijwillige bijdrage leveren.

Dit Agonistisch gesprek is onderdeel van het programma Alternatieve politieke praktijken van Building Conversation en wordt mogelijk gemaakt door Stichting Dialoog en Het Huis Utrecht.

Lees minder

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

In 2018 zijn we in Stadsdeel Oost te vinden. Van 15 t/m 18 november voeren we hier vier dagen lang een aantal gesprekken per dag. Meer informatie volgt zsm. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Je ontvangt maandelijks al het nieuws omtrent Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

In 2018 zijn we in Stadsdeel Oost te vinden. Van 12 t/m 15 juli voeren we hier vier dagen lang een aantal gesprekken per dag. Meer informatie volgt zsm. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Je ontvangt maandelijks al het nieuws omtrent Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

Van 12 t/m 15 april 2018 voeren we in Amsterdam Oost dagelijks een aantal gesprekken. Meer info volgt zo spoedig mogelijk. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief  en ontvang maandelijks nieuws over Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder
Za 21 april 2018
TivoliVredenburg Utrecht

Agonistisch gesprek

#Utrecht #ThinkingPlanet #Filosofie
Building Conversation Agonistisch gesprek Wij = Zij Building Conversation Agonistisch gesprek Wij = Zij

(On)mogelijk gesprek

Het (O)nmogelijk gesprek is geïnspireerd op de praktijk van de Jezuïeten die (net als wij) ondervonden dat over God spreken vanuit persoonlijk perspectief heel erg ingewikkeld is. Ze ontwikkelden een gespreksvorm waarbij je schrijft en voorleest voordat je spreekt. Een vorm die het voor hen wel mogelijk maakte het gesprek met elkaar aan te gaan.

Wij voeren dit gesprek uit met betrekking tot thema’s als God, geld en macht; abstracte thema’s die snel leiden tot zeer afstandelijk spreken. Mensen worden bij aanvang gevraagd te schrijven over een persoonlijke ervaring met betrekking tot het onderwerp dat ze willen bespreken. De vorm van het (On)mogelijk gesprek zorgt er vervolgens voor dat de verschillende soms tegenstrijdige ervaringen van de deelnemers naast elkaar worden geplaatst en niet tegen elkaar worden uitgespeeld.

Binnenkort

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

In 2018 zijn we in Stadsdeel Oost te vinden. Van 15 t/m 18 november voeren we hier vier dagen lang een aantal gesprekken per dag. Meer informatie volgt zsm. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Je ontvangt maandelijks al het nieuws omtrent Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

In 2018 zijn we in Stadsdeel Oost te vinden. Van 12 t/m 15 juli voeren we hier vier dagen lang een aantal gesprekken per dag. Meer informatie volgt zsm. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Je ontvangt maandelijks al het nieuws omtrent Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

Van 12 t/m 15 april 2018 voeren we in Amsterdam Oost dagelijks een aantal gesprekken. Meer info volgt zo spoedig mogelijk. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief  en ontvang maandelijks nieuws over Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder
Het (On)mogelijke gesprek in Amsterdam Noord

Parlement van de dingen

We zijn eraan gewend dat de mens spreekt, niet alleen namens zichzelf maar ook namens andere entiteiten: het heelal, het regenwoud, de dieren, de stad. Parlement van de dingen is een begrip dat werd geïntroduceerd door filosoof Bruno Latour die een pleidooi houdt voor het recht van het object.

Volgens Latour weigert de mens in het moderne denken de rechten, autonomie en ‘agency’ (het handelend vermogen) van het object te erkennen. Hij pleit voor een mensvisie waarin de waarden (niet de waarde) van objecten en andere entiteiten een actieve rol spelen. Bij de ontwikkeling van deze gespreksvorm willen wij afstand nemen van het antropocentrisch denken, waarin de mens een plek inneemt in het middelpunt van het bestaan, en ons afvragen wat de relatie is tussen onszelf en de dingen.

Een andere inspiratiebron voor de ontwikkeling van Parlement van de dingen is de Council of All Beings, een wereldwijd toegepaste praktijk waarbij onze verhouding tot niet menselijke entiteiten, met name de natuur, wordt onderzocht. Deze ‘Council’ beroept zich onder andere op een ritueel van de Aboriginals, die zich verbonden weten met de planten, de wolken, een berg, als ware het hun voorouders.

Tijdens Parlement van de dingen onderzoeken we wat het voor ons Westerlingen betekent om als de dingen en vooral ook met de dingen te spreken. Blijft dit een dualistische verhouding, van mens tot ding, of is het denkbaar dat er een andere relatie ontstaat, dat we onszelf een andere plek geven in het universum?

Parlement van de dingen is onderdeel van het gelijknamige platform opgericht door Partizan Publick. Samen met wetenschappers, architecten en kunstenaars onderzoeken we wat er voor nodig is om daadwerkelijk een parlement van de dingen op te richten. Volg dit speculatieve onderzoek op www.theparlementofthings.org.

Binnenkort

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

In 2018 zijn we in Stadsdeel Oost te vinden. Van 15 t/m 18 november voeren we hier vier dagen lang een aantal gesprekken per dag. Meer informatie volgt zsm. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Je ontvangt maandelijks al het nieuws omtrent Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

In 2018 zijn we in Stadsdeel Oost te vinden. Van 12 t/m 15 juli voeren we hier vier dagen lang een aantal gesprekken per dag. Meer informatie volgt zsm. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Je ontvangt maandelijks al het nieuws omtrent Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

Van 12 t/m 15 april 2018 voeren we in Amsterdam Oost dagelijks een aantal gesprekken. Meer info volgt zo spoedig mogelijk. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief  en ontvang maandelijks nieuws over Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder
Za 21 april 2018
TivoliVredenburg Utrecht

Parlement van de dingen

#Utrecht #ThinkingPlanet #Filosofie
Vrij 19 januari 2018
15:00
Anton-Neumayr-Platz 2
5020 Salzburg
Oostenrijk

Parlement van de dingen

#Salzburg #SZENESalzburg #PneuFestival
Lees meer

Wij zijn gewend dat mensen niet alleen namens zichzelf maar ook namens andere entiteiten spreken. Onderzoek wat het betekent om namens de natuur te spreken. Zal dit een dualistische relatie blijven tussen mensen en dingen, of is het denkbaar dat een andere relatie zich zal ontvouwen, dat we onszelf een andere plaats in het universum zullen geven? Geïnspireerd door de theorie van Bruno Latour en de praktijk van de Aboriginals (Australië).

Lees minder
Parlement van de dingen. Hoe spreken de dingen?

Time Loop

In Time Loop worden actuele dilemma’s besproken vanuit verschillende perspectieven in de tijd. In het Westen lijkt het kortetermijndenken belangrijker dan het vooruitzien en terugkijken. Kunnen we ons besef van tijd oprekken, de tijdruimte waarin we leven en denken vergroten? Hoe dachten ze bijvoorbeeld 200 jaar geleden over het wel of niet sluiten van de grenzen en hoe denken ze daarover in 2216?

Time Loop is geïnspireerd op de praktijk van de originele bewoners van het Great Lake District in Canada. Zij hebben de gewoonte om bij een belangrijke beslissing eerst de voorouders van zeven generaties voor hen en vervolgens hun nakomelingen zeven generaties na hen te raadplegen. Pas in derde instantie onderzoeken ze welke impact de mogelijke beslissing zou hebben op het heden. Voor ons lijkt vaak het kortetermijndenken belangrijker dan het vooruitzien en terugkijken. De toekomst wordt hierdoor een abstracte verte, niet verbonden met de wereld waarin we leven. Kan een relatie met het verre verleden ons helpen om ook een relatie met de verre toekomst aan te gaan?

Binnenkort

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

In 2018 zijn we in Stadsdeel Oost te vinden. Van 15 t/m 18 november voeren we hier vier dagen lang een aantal gesprekken per dag. Meer informatie volgt zsm. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Je ontvangt maandelijks al het nieuws omtrent Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

In 2018 zijn we in Stadsdeel Oost te vinden. Van 12 t/m 15 juli voeren we hier vier dagen lang een aantal gesprekken per dag. Meer informatie volgt zsm. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Je ontvangt maandelijks al het nieuws omtrent Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

Van 12 t/m 15 april 2018 voeren we in Amsterdam Oost dagelijks een aantal gesprekken. Meer info volgt zo spoedig mogelijk. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief  en ontvang maandelijks nieuws over Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder

Time Loop laat de problemen van vandaag voor even naar de achtergrond verdwijnen.

Stijn van Kreij over Time Loop

General Assembly

Een General Assembly fasciliteert besluitvorming; in een General Assembly komen mensen bijeen om gezamenlijk tot een besluit te komen en vervolgens tot actie over te gaan. Een General Assembly kan zowel gebruikt worden in een representatieve democratie als in een directe democratie. Wij houden een General Assembly op een direct-democratische wijze. Verschillende direct-democratische politieke bewegingen, zoals de Occupy-beweging en de Zapatistas in Mexico, gebruiken en ontwikkelen het format van de General Assembly op hun eigen manier.  Wij gebruiken de basisregels zoals die ontwikkeld zijn in Zagreb, Kroatie, waar wij werkten met anarchist Zdravko Popović.

De General Assembly die wij organiseren vinden plaats met een grote groep mensen op straat. Naast de mensen die zich hiervoor hebben ingeschreven, kunnen ook voorbijgangers die geïnteresseerd zijn, deelnemen. Het is dus een gesprek in het openbaar dat geconcentreerd, gefocust en open is. Het gesprek is gericht naar de groep, naar dat wat er besproken wordt, en tegelijkertijd open naar de omgeving, de stad en de mensen die langslopen.

 

 

Binnenkort

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

In 2018 zijn we in Stadsdeel Oost te vinden. Van 15 t/m 18 november voeren we hier vier dagen lang een aantal gesprekken per dag. Meer informatie volgt zsm. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Je ontvangt maandelijks al het nieuws omtrent Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

In 2018 zijn we in Stadsdeel Oost te vinden. Van 12 t/m 15 juli voeren we hier vier dagen lang een aantal gesprekken per dag. Meer informatie volgt zsm. Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Je ontvangt maandelijks al het nieuws omtrent Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder

Gespreksmarathon Oost

#Amsterdam
Lees meer

Van 12 t/m 15 april 2018 voeren we in Amsterdam Oost dagelijks een aantal gesprekken. Meer info volgt zo spoedig mogelijk. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief  en ontvang maandelijks nieuws over Building Conversation, Third Space en Lotte van den Berg.

Lees minder
Za 21 april 2018
TivoliVredenburg Utrecht

General assembly

#Utrecht #ThinkingPlanet #Filosofie